Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.
Kto sme a kde nás môžete kontaktovať
Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov: Chválonožky s.r.o., Dedovec 1062/88, Považská Bystrica, 017 01, IČO: 53486463, IČ DPH: SK2121383847, DIČ: 2121383847, Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka čislo: 41132/R. Prevádzka a doručovacia adresa: Chválonožky s.r.o., Dedovec 1062/88, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), bankové spojenie: Fio banka, a.s., Swift: FIOZSKBA, č. účtu: SK4483300000002101916260.
Kontakt na poverenú osobu pre ochranu osobných údajov
Poverencom pre ochranu osobných údajov je Jozef Wallenfels, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese info@chvalonozky.sk. Vyplnením objednávky, registrácie, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete našej spoločnosti využívať Vaše osobné údaje.

Aké informácie o Vás zhromažďujeme

Údaje pri nákupe
Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie teda z dôvodu plnenia zmluvy. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.
Komentáre
Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára, taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/.
Ak pridáte komentár na našej stránke, súhlasíte s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne znovu vypĺňať vaše údaje pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ako údaje používame

Údaje pri nákupe
Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, na zabezpečenia prepravy a tieto osobné údaje predávame prepravných spoločnostiam. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného systému.
Komunikácia s vami
Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou (napr. nám chcete nahlásiť novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte). Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.
Ako dáta využívame pre marketingové účely a skvalitnenie služieb (ďalej ako marketing)
Ak súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami, tak vám na e-mail posielame komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov môžete zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu. Ak ste udelili súhlas s našimi obchodnými podmienkami, pošleme vám na e-mail dotazník pre skvalitnenie našich služieb.
Všetky osobné údaje použité v marketingu využívame z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely ich uchovávame po dobu 5 rokov od Vašej poslednej objednávky.
Komu údaje sprístupňujeme
Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby ohľadom osobných údajov však nezaisťujeme len vlastnými silami a využívame i služby tretích strán. S tretími stranami, ktorým Vaše osobné údaje poskytneme, máme uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov. V rámci Vašej objednávky preto môžu byť osobné údaje odovzdané dopravným spoločnostiam.
Okrem objednávky spracovávame Vaše osobné údaje v informačných a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naše podnikanie, a to:Woocommerce, Auttomatic, Inc., San Francisco California Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, IrelandGoogle Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Ako vaše údaje chránime
Pracujeme, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané na serveroch, ktoré sú fyzicky v zabezpečenej serverovni WebSupport, spol. s r.o. Server je pravidelne aktualizovaný a topologicky umiestený za firewallom. Informačný systém je prístupný jednofaktorovou autentifikáciou Menom a Heslom. Dáta sú zálohované 3 dňovým zálohovacím cyklom. Zabezpečenie dátového centra je v plnom súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach dátového centra.
Prístup k systémom
Prístup k systémom sprostredkovávajúcim osobné údaje našich zákazníkov je umožnený len obmedzenému počtu interných užívateľov, nakoľko je to nevyhnutné pre ich pracovnú náplň. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných dát, ktoré ku svojej práci nevyhnutne potrebujú. Do všetkých kritických systémov spracovávajúcich osobné údaje našich zákazníkov je prístup obmedzený len v rámci internej siete a vyššie uvedené osoby v prípade ukončenia právneho vzťahu s nami automaticky stratia prístup k Vašim osobným údajom.

Aké práva Vám dáva GDPR a ako ich u nás využiť

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu
Pokiaľ o Vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@chvalonozky.sk upozorniť, my následne bez zbytočného odkladu opravíme nesprávne osobné údaje. V prípade, že by ste nám chceli doplniť niektoré osobné údaje, ktoré ste nám skôr neposkytli, a tieto osobné údaje sú nevyhnutné pre zabezpečenie nami poskytovaných služieb, stačí ich zaslať na e-mailovú adresu info@chvalonozky.sk.
Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov
Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovanie vzniesť námietky a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu. Urobíte tak zaslaním správy na e-mailovú adresu info@chvalonozky.sk. Pokiaľ takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesenými námietkami a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Pokiaľ Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukážeme, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.
Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi
Máte právo požadovať aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazania, teda aby sme s nimi prestali nakladať:pokiaľ nám dáte vedieť, že sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti. pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy, namiesto o vymazanie požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu info@chvalonozky.sk o obmedzenie ich používania.pokiaľ Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv.pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami
Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)
V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:
napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získalipokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedenéhovyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnenédôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonomalebo obhajobou právnych nárokov, a/aleboneoprávnene
máte právo požadovať aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@chvalonozky.sk takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.
Právo na poskytnutie údajov
Pokiaľ nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@chvalonozky.sk požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. vo formáte *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte). Pokiaľ nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, Vašej žiadosti samozrejme vyhovieme.
Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na naše centrum zákazníckej podpory. Pokiaľ by sme Vám nepomohli, máte samozrejme právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.