Ako sa Chválonožky až k pápežovi dostali

Ako sa dostali Chválonožky k Svätému otcovi?

Keď sme sa dozvedeli o tom, že pápež František navštívi Slovensko veľmi sme sa potešili. Obaja sme ho už mali možnosť vidieť na pár metrov na Svetových dňoch mládeže v Paname. Avšak môcť ho vidieť na Slovensku? To je milosť!

Rozhodli sme sa, že urobíme špeciálne Chválonožky pri príležitosti tejto vzácnej udalosti. Len tak skromne nám napadlo, aké by bolo super, keby sa mohli tieto Chválonožky dostať ako dar až k Svätému otcovi. Asi dva dni od nášho rozhodnutia, pustiť sa do “pápežských” Chválonožiek, mal Jožko telefonát. Jožko dostal ponuku ísť, ako zástupca mladých za našu Žilinskú diecézu, podať Svätému Otcovi ruku a povedať mu zopár slov. Zrazu bol sen darovať Chválonožky ako dar pápežovi reálnejší. A od tohoto telefonátu sme vedeli, že Boh bude požehnávať všetko čo sa bude ďalej diať. 

A naozaj celá cesta k týmto špeciálnym Chválonožkám bola veľmi požehnaná. Veľmi sme vnímali, že Pán ich s nami tvoril a pripravoval nám cestu. Naša grafička nám posielala nejaké návrhy, ale akosi sme mali pocit, že to stále nie je ono. Až v jeden večer sme si my dvaja zobrali papier a fixu a začali kresliť. Pamätám si ako sme sa dopĺňali v nápadoch, ako sme z každej ďalšej myšlienky boli nadšení. Naša šikovná Saška neskôr naše čarbanice previedla do grafickej podoby a začali sme sa tešiť na plné krabice nášho spoločného výtvoru. 

Ale prečo sme vlastne takí nadšení, že sme mohli Chválonožky darovať Svätému otcovi? 

Úprimne? Prehodnocovali sme, či mu ich naozaj dáme. Viete, keď máte možnosť stáť pred Svätým Otcom a povedať mu pár slov… no asi myslíte na iné veci ako na Chválonožky. A tak sme sa vydali na cestu rozlišovania. Samozrejme sme sa museli radiť aj s kňazmi, ktorí boli zapojení do celej návštevy. Oficiálny protokol darov bol už uzavretý, avšak tí, ktorí ho mali na starosti, Jožka povzbudili, aby to nechal na danú situáciu a svoj úsudok. A keď ten moment prišiel, okolnosti sa zohrali tak, že nakoniec nebol veľmi priestor niečo Svätému Otcovi povedať, a tak sa Jožko v tej chvíli rozhodol, že mu dá aspoň náš dar. 

Nedali sme mu ich preto, aby sme sa zviditelnili, ani preto, aby sme na tom mohli stavať reklamu, alebo čokoľvek iné… Dali sme mu ich bez etikety a chceli sme mu nimi povedať: “Svätý Otec tešíme sa, že si k nám prišiel a toto sme kvôli tebe pripravili.” Ako malé dieťa, ktoré nakreslí obrázok pre ocka lebo má narodeniny. 

Máme naozaj úprimnú radosť, že sme mohli vytvoriť niečo, čo sa mohlo dostať až k pápežovi Františkovi. Chválonožky sme vytvorili, lebo sme chceli vytvoriť niečo špeciálne. Pretože Návšetva Svätého Otca na Slovensku pre nás špeciálna bola. Vnímame to celé naozaj ako veľkú Božiu milosť a také potvrdenie, že ak veci odovzávame Bohu a robíme ich s čistými úmyslami, On naše cesty požehná. 

A čo na ne Svätý otec povedal? 

Svätý otec sa veľmi milo usmial  a pýtal sa či sú pre neho. A keďže mu Jožko nerozumel, začal ukazovať na svoje nohy. Neskôr tlmočník Jožkovi vysvetlil na čo sa Svätý Otec pýta, a tak mu Jožko iba odpovedal: Si! (Áno!) 

Nebol priestor vysvetlovať, čo sú to za ponožky, ani že ich robíme my ani nič podobné… A tak je to dobre! Bol to dar. Darovaný a vyrobený od srdca. A my máme veľkú radosť, že Svätý Otec môže mať niečo čo sme vytvorili. Niečo čo tvoríme na Chválu Boha. A celé to vnímame ako obrovskú Božiu milosť. 

Tešíme sa, že sme sa mohli spolu s Tebou podeliť o tento príbeh a ďakujeme, že si sa dočítal/a až sem! Nech dobrý Boh požehnáva tvoje dni ❤